by

Tipuri de contabilitate

  • Contabilitatea financiara este o ramură majoră a contabilității care implică colectarea, înregistrarea și extragerea informațiilor financiare, precum și rezumatul acesteia sub forma unui cont de profit și pierdere periodică, un bilanț și situația fluxurilor de numerar , în conformitate cu legale, profesionale , precum și cerințele pieței de capital . Contabilitatea de gestiune este un tip de contabilitate care implică parteneri si ii ajută reciproc în procesul de luare a deciziilor de management, crearea de sisteme de management pentru planificare și performanță, precum și utilizarea de raportare financiară pentru a ajuta la proiectarea strategiei de contabilitate a unei companii pentru viitor.
  • Contabilitatea open carte este un principiu contabil. Acest principiu solicită părțile într-o relație economică pentru a vizualiza cărțile contabile între ele.
  • Contabilitatea fiscala este un tip de contabilitate , care face legile fiscale ce vor fi urmate sa fie sigure.
  • Bursa de contabilitate studiază teoria contabilității.
  • Contabilitatea organizațiilor non-profit/non-guvernamentale, inclusiv asociații și fundații ;
  • Contabilitatea instituțiilor publice este organizată la nivelul instituțiilor și administrației publice

 

contabilitate-bucurestiUn audit financiar se realizeaza  în cazul în care un audit intern și un audit extern sunt efectuate. Pentru un audit extern,  (fără legătură) , independent de auditor arunca o privire la situațiile financiare și înregistrările contabile. Privind la aceste înregistrări, auditorul poate afla dacă aceste înregistrări sunt adevărate, corecte și să urmeze în general principile acceptate de contabilitate (GAAP), sau STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS). Auditul intern încearcă să obțină informațiile pentru utilizare de management, și se face de către angajați. G. Demetrescu definește contabilitatea pe trei categorii:

  • a) obiectul – contabilitatea este o ramură a științelor sociale care asigură înregistrarea metodică și ordonată a tuturor operațiilor
  • b) scopul – contabilitatea are drept scop stabilirea situației economice și juridice a întreprinderii.
  • c) mijloacele – contabilitatea se folosește de mijloace proprii: conturi, balanțe de verificare, jurnale.

Ecuația de contabilitate de bază este active = pasive + capitaluri proprii

Articol recomandat de : http://strategic-contabilitate.ro – firma de contabilitate cu o vasta experienta in domeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *